Fileterian House

Moderne fileteringshus med stort fryseri og tørkerom for fiskeklærne. Stålbenker, Vannslanger ved arbeidsbenk, transportbånd som fjerner fiskeavfall, pakkebord, og spyleslange for rengjøring ved avslutning. Fileteringshus har følgende fasiliteter:

– Stort kar hvor fiskeavfallet samles. Dette fjernes av personalet slik at kundene slipper dette.

– Varmegulv på tørkerom slik at man kan få tørket støvler også.

– Stort fryserom med hyller for innfrysing av fisken.